Persbericht Doorstart

Sylvia Broeseliske en Martijn Hoving hebben, in hun hoedanigheid van curatoren van RCCS Waardetransport, een akkoord bereikt met de Duitse Ziemann Group over een doorstart van RCCS Waardetransport. Per 1 april a.s. neemt Ziemann Group de Nederlandse activiteiten over. Ook neemt Ziemann Group de aandelen over van de Duitse dochter van RCSS, SmartsafeCompany GmbH.

Ziemann Group is in Duitsland onder meer actief op de markt voor waardetransport. Met een jaaromzet van meer dan EUR 340 miljoen, meer dan 3.150 medewerkers in 30 vestigingen en ongeveer 600 speciale voertuigen is Ziemann Group werkzaam voor klanten van elke grootte uit de banksector, handel en vele andere sectoren.

Ziemann Group zal de doorstart verder vormgeven en voor vragen daarover verwijzen de curatoren  u naar de heer Matthijs Verhaar van Ziemann Cashservice NL B.V. (06 39 88 69 87)

Martijn Hoving en Sylvia Broeseliske.

Voor de klanten van RCCS is een Q&A gemaakt met de meest gestelde vragen en antwoorden. Die vindt u hieronder.

Q&A RCCS

Versie 8 maart 2022

Algemeen

 1. Wat is er aan de hand?
  RCCS Waardetransport en RCCS Holding zijn op 7 maart 2022 door de Rechtbank
  Den Haag in staat van faillissement verklaard. Mr. Broeseliske en mr. Hoving zijn
  als curator aangesteld. Momenteel is er een afkoelingsperiode gelast om alle zaken
  helder in beeld te brengen.
 2. Hoe is dit zo gekomen?
  Dat is onderwerp van onderzoek en kan ik nu nog niets over zeggen. Informatie
  over dit onderwerp wordt gepubliceerd in het openbaar verslag dat de curatoren
  periodiek uitbrengen. U kunt deze vinden op de website van rechtspraak.nl. Het
  eerste verslag volgt omstreeks een maand na datum faillissement.
 3. Wat betekent deze situatie voor (retail)klanten?
  Dat staat in beschreven in de e-mail die de klanten op 2 maart 2022 van RCCS
  hebben ontvangen.
 4. Waarom ben ik nu (pas) geïnformeerd?
  Direct na hun aanstelling hebben de bewindvoerders/curatoren en RCCS de
  klanten/leveranciers geïnformeerd.
 5. Loop ik als klant financiële schade? Hoe krijg ik mijn geld terug?
  De curatoren hebben (nog) geen inzicht in mogelijke financiële schade van
  klanten. Voor zover u meent dat er sprake is van schade kunt u een e-mail naar
  RCCS@rwv.nl sturen met de vraag hoe u uw vordering in kunt dienen.
 6. Waar kan ik met vragen en klachten terecht?
  RCCS@rwv.nl.
 1. Hoe veilig is mijn geld nu bij RCCS? Hoe zult u het beschermen?
  De reeds geldende beveiligingsmaatregelen zullen in acht worden genomen.
 2. Hoe lang zal het faillissement duren?
  Dat is niet bekend.
 3. Wanneer stopt de dienstverlening?
  RCCS heeft de klanten hierover per mail van 2 maart jl. geïnformeerd. De
  curatoren onderzoeken de mogelijkheden van een doorstart.
 4. Hoe groot zijn de verliezen van het bedrijf?
  Dat is onderwerp van onderzoek en kan ik nu nog niets over zeggen. Informatie
  over dit onderwerp wordt gepubliceerd in het openbaar verslag dat de curatoren
  periodiek uitbrengen. U kunt deze vinden op de website van rechtspraak.nl.
 5. Wat hebben de marktomstandigheden/corona met het faillissement te maken?
  Dat is onderwerp van onderzoek en kan ik nu nog niets over zeggen. Informatie
  over dit onderwerp wordt gepubliceerd in het openbaar verslag dat de curatoren
  periodiek uitbrengen. U kunt deze vinden op de website van rechtspraak.nl.Wie is de eigenaar van de Smart-Safe kluis?

Smartsafe

 1. Wie is de eigenaar van het geld in de Smart-Safe kluis?
  Dat hangt af van de overeenkomst die u met RCCS heeft gesloten.
 2. Wie is eigenaar van het geld in de SmartSafe kluis?
  Dat hangt er vanaf welke dienstverlening wordt verricht. Indien er sprake is van
  pre-crediting dan is de bank eigenaar van het geld in de Smart-Safe kluis voor
  stortingen tot 7 maart 2022. Zoals de klanten hebben kunnen lezen in de mail van
  2 maart 2022, stopt de precrediting service op 6 maart 2022.
  Als er sprake is van post-crediting is het geld van de klant totdat de Smart-Safe is
  afgestort bij de bank.
 3. Wat gebeurt er met het geld dat al afgestort is in de Smart-Safe?
  Indien u akkoord bent gegaan met de voorwaarden voor voortzetting van de
  activiteiten (zie email aan klanten van 2 maart), dan komt RCCS de cassette bij u
  ophalen.
 4. Kan ik geld blijven afstorten in de Smart Safe? En zo ja, tot wanneer?
  RCCS heeft de klanten hierover per mail van 2 maart jl. geïnformeerd.
 5. Kan ik de Smart-Safe kluis zelf openmaken?
  Nee, beslist niet. Zodra u de kluis zelf probeert open te maken dan is het geld
  onbruikbaar geworden en ontstaat er schade.

CiT-gelden

 1. Wie is de eigenaar van de sealbag/het geld in de sealbag?
  De klant is eigenaar van het geld in de sealbag.
 2. Wanneer wordt de waarde van de reeds opgehaalde sealbag(s) op mijn
  rekening gestort?

  De waarde van alle sealbags die van 2 maart (surseancedatum) tot en met 4 maart
  zijn opgehaald, wordt naar verwachting aan de klanten uitbetaald in de week van
  7 maart. Indien u tegoeden / sealbags nog niet uitbetaald heeft gekregen over de
  periode voor 2 maart 2022, dan moet u die vordering bij de curatoren indienen,
  met vermelding van klantnummer(s), sealbagnummer(s) en de bedrag(en). U kunt
  dat doen door het sturen van een email naar het adres: rccs@rwv.nl.
 3. Vallen de opgehaalde sealbag(s) en sealbagtegoeden in de boedel?
  RCCS heeft op 2 maart 2022 alle aanwezige sealbags geteld; deze tegoeden vallen
  niet in de boedel.
 4. Kan ik mijn geld/sealbags bij RCCS (komen) ophalen?
  Nee. Momenteel is er een afkoelingsperiode gelast om alle zaken helder in beeld te
  brengen.
 5. Wie kan mij helpen om z.s.m. mijn geld bij mijn onderneming op te laten
  halen?

  Voor zover mogelijk en indien u akkoord bent met de voorwaarden in de brief van
  2 maart 2022, zet RCCS haar werkzaamheden op dit moment voort
  overeenkomstig (de voorwaarden uit) de e-mail van RCCS aan de klanten van 2
  maart jl. Zodra deze werkzaamheden worden gestaakt zullen klanten hier bericht
  over ontvangen.
 6. Als ik nu naar de bank rijd, kan ik dan meteen afstorten?
  Dit verschilt per bank. U kunt hiervoor het beste contact opnemen met uw
  bankkantoor/contactpersoon.
 7. Waar is het dichtstbijzijnde bankkantoor waar ik kan afstorten?
  Dit verschilt per bank. U kunt hiervoor het beste contact opnemen met uw
  bankkantoor/contactpersoon. Deze informatie is ook vaak op de website van uw
  bank te vinden.
 8. Moet ik een contract met de bank sluiten om geld te storten?
  U kunt hiervoor het beste contact opnemen met uw bankkantoor/contactpersoon.
  Deze informatie is ook vaak op de website van uw bank te vinden.
 9. Kan ik zelf mijn verpakkingsmiddelen/sealbags bij uw telcentrale komen
  brengen?

  Dat is vanuit veiligheidsoverwegingen helaas niet mogelijk.
 10. Kan ik mijn huidige verpakkingsmiddelen/sealbags blijven gebruiken?
  Ja. In beginsel zet RCCS haar werkzaamheden op dit moment voort
  overeenkomstig (de voorwaarden uit) de e-mail van RCCS aan de klanten van 2
  maart jl. Zodra deze werkzaamheden worden gestaakt zullen klanten hier bericht
  over ontvangen.
 11. Wie zijn de andere marktspelers in retail CIT?
  U kunt hiervoor het beste contact opnemen met uw bankkantoor/contactpersoon.
  Wisselgelden
 12. Kan ik een bestelling voor wisselgeld plaatsen?
  Nee, dit kan niet meer.
 13. Kan ik vandaag nog wisselgeld bij de bank halen als tijdelijke oplossing?
  Dit verschilt per bank. U kunt hiervoor het beste contact opnemen met uw
  bankkantoor/contactpersoon. Deze informatie is ook vaak op de website van uw
  bank te vinden.
 14. Waar is het dichtstbijzijnde bankkantoor waar ik wisselgeld kan halen?
  Dit verschilt per bank. U kunt hiervoor het beste contact opnemen met uw
  bankkantoor/contactpersoon. Deze informatie is ook vaak op de website van uw
  bank te vinden.
 15. Moet ik een contract met de bank afsluiten om wisselgeld te halen?
  Dit verschilt per bank. U kunt hiervoor het beste contact opnemen met uw
  bankkantoor/contactpersoon. Deze informatie is ook vaak op de website van uw
  bank te vinden.
 16. Kan ik zelf op uw vestiging wisselgeld ophalen?
  Dat is vanuit veiligheidsoverwegingen helaas niet mogelijk.
 17. Ik heb nog wisselgeld bij RCCS besteld, krijg ik dat nog?
  Orders worden niet meer aangenomen en uitgeleverd. Als u een vordering heeft
  kunt u die bij de curatoren indienen kunt u een e-mail naar: rccs@rwv.nl sturen
  met de vraag hoe u uw vordering in kunt dienen.